2020

Veebruarikuu

1. veebruaril pühitses vend J.Tammo sisse M. ja V.Kajalaineni uue korteri. Kogudus soovib noorele perele rohkeid õnnistusi uues kodus.

9. veebruari KELLAVIIETEEL toimus kohtumine vend Lauri Luidega, kes tutvustas Eesti vabaühenduste töö põhimõtteid, võimalusi ja raskusi. Kõlama jäi mõte, et vabaühendused, mille üheks liigiks on ka kogudused, peaksid väga hoolitsema oma vabatahtlike motiveerimise eest, pakkudes rõõmsat ja turvalist töökeskkonda.

11. veebruaril pidas õde Liivi Tõnissaar Tori sotsiaalmajas järjekordse jututunni voorustest. „Kui keegi armastab õiglust, siis on tema tegudeks voorused.“ (Saalomoni tarkuseraamat 8:7)

14. veebruaril juhatas J.Tammo EKBK Liidu Vanematekogu istungit Tallinnas.

20. veebruaril võtsid J.Tammo ja E.Palm osa Pärnu pastorite ümarlauast Eliisabeti kirikus. Kõne all oli Pärnumaa palvushommikusöögi organiseerimine ja oikumeeniline koostöö.

23. veebruaril jutlustas Immaanueli Koguduses Tartu Risttee Koguduse pastorMeelis Kibuspuu koos abikaasaga.

28. veebruaril pidasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse.

Vend A.Saar on koos abilistega jätkuvalt kaks korda kuus teeninud Kilingi-Nõmme Vabakogudust.

Jaanuarikuu

6. jaanuaril toimus Metodisti Kiriku Agape keskuses oikumeeniline Kolmekuningapäeva jumalateenistus, kus jutlustas J.Tammo ja laulis Immaanueli ja Suigu naisansambel.

11. jaanuaril toimus koguduse töötegijate ühine osadus- ja palvepäev, mis lõppes teelauaga. Kogunes üle kahekümne vabatahtliku, mõeldi tänuga tehtule ja pandi paika uue aasta plaane ja eesmärke.

16 jaanuaril pidas Liivi Tõnissaar Tori sotsiaalmaja rahvaga jututundi “Räägime elust” ja teemaks oli ” Mis takistab meid olla õnnelik?” Halb seltskond rikub head kombed. 1Kr 15,33

24. jaanuaril pidasid M.Allsalu ja J.Tammo jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus.

24. jaanuaril toimus Saalemi palvelas vend Aivar Raudveri ärasaatmine ja matmine Alevi II kalmistule. Aivar Raudver oli Lihula koguduse pastor, Saalemi koguduse juhatuse esimees ja Pärnu Samaaria keskuse juhataja. Venda kogunes teele saatma ligi 140 inimest. Kogudus avaldab kaastunnet sugulastele, Lihula ja Saalemi kogudustele ja Samaaria ühingule.

25. jaanuaril saadeti Immaanueli Koguduse palvelast igaviku teele vend Voldemar Kaasik, kes oli oma parimad aastad teeninud Issandat meie koguduses jutlustaja, juhatuse liikmena, naiskoori juhina ja diakonina. Ta oli kümme aastat Ridala Baptistikoguduse pastor ja viimased aastad Saalemi Vabakoguduse juhatuse sekretär. Kogudus avaldab kaastunnet lastele ja nende peredele ning Saalemi kogudusele.

Jätkuvalt on mitmed õed ja vennad teeninud kaks korda kuus A.Saare juhtimisel Kilingi – Nõmme Vabakogudust.

Detsembrikuu

7. detsembril toimus Viljandis Edela piirkonna kokkutulek, kus valiti järgmiseks neljaks aastaks uus piirkonna vanem Eenok Palm. Suur tänu senisele piirkonna vanemale vend A.Heldele.

8. detsembril toimus jõululaulude ühislaulmine Agape keskuses. Immaanueli koguduses Kellaviieteel esines Oleviste koguduse õde Liidia Vardja.

10. detsembril toimus Tallinnas EKB Liidu vanematekogu koosolek, mida juhatas v.J.Tammo.

12. detsembril osales J.Tammo Academia Pernaviensis’e kohtumisel Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi ruumes. Mõttevahetus oli pühendatud eesti keele aastale.

14. detsembril pidas Pärnu Kristliku Kooli eelkooliring oma jõulukontserdi Immaanueli Koguduse palvelas. J.Tammo ütles tervituse ja vaimuliku sõnumi.

15. detsembri hommikul andis kogudusele kontserdi PSHG noortekoor. Suur tänu tublidele noortele ja koorijuhile A.Luhaotsale.

15. detsembri õhtul andis naisansambel imekauni jõulukontserdi koos luuleprogrammiga. Suur tänu!

16. detsembril osales J.Tammo Pärnu Raamatukogu saksa keele ringi lõunal.

20. detsembril kõneles J.Tammo PSHG jõulukontserdil Eliisabeti Kirikus.

20. detsembril rääkis L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmaja jõulupuul jõulude tähendusest ja jõululapsest.

22. detsembril andis T.Volli laulustuudio jõulukontserdi, millele järgnes Immaanueli Koguduse jõulupuu ja armastussöömaaeg. Suur tänu kõigile, kes selle päeva kordaminekuks panustasid.

27. detsembril pidasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse.

24. detsembril teenisid jõuluõhtu teenistusel perekonnad Kits ja Niin. Suur tänu kaunite laulude eest!

28. detsembril toimus pastor J.Tammo kodus koguduse juhatuse liikmete ja nende abikaasade ühine jõululõuna. Osales ka uus pastor Eenok Palm abikaasaga.

Suur tänu kõigile, kes on Kilingi-Nõmme Vabakogudust käinud abistamas eesotsas vend A.Saarega.

Novembrikuu
 1. novembril viis J.Tammo läbi Kalle Vihrov’i (17.01.1958 – 30.10.2019) ärasaatmise talituse Pärnu Metskalmistul ja urni matuse Tori kalmistul. Kogudus avaldab sügavat kaastunnet vennale ja lähedastele.
  10.novembri Kellaviieteel jagasid oma muljeid kaugest ja lähedasest Inglismaast M.Semjonova ja A.Tammo.
  14. novembril õhtul võttis J.Tammo osa Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS’i) taasavamise 30. aastapäevast ja avateenistusest Tallinnas Koskla tänaval 18. Seminarirahvast tervitasid EV haridusminister M.Reps ja rahvastikuminister R.Solman ning paljud naaberkirikute koolide esindajad. Uued ruumid annavad koolile lootust areneda ja kasvada! Jumal õnnistagu kooli rektorit E.Pillit. Päeval külastas J.Tammo ka vend Rein Ratast hooldehaiglas. Ta tervitab kõiki koguduse liikmeid.
  19.novembril võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast Pärnu Nelipühi Koguduse ruumides Munga tänaval. Vahetati mõtteid, kuidas ühiselt reageerida ühiskonna probleemidele ja väljakutsetele.
  Samal õhtul kohtus J.Tammo KUS’i Pärnu õpilaste mentorgrupiga.
  21. novembril viis L.Tõnissaar Tori Hooldekodus läbi jututunni teemal: „Kuidas Jumal saab muuta kannatused õnnistuseks.“ Näitlikustamiseks kasutas õde Nick Vujicie raamatut „Piirideta elu“.
  22. novembri hommikul pidas A.Saar Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse.
  22. novembrill pidas J.Tammo loenguid KUS’is mäejutlusest ja Jeesuse imedest.
  26. novembril tervitas J.Tammo Tallinna Toomkirikus peapiiskop emeeritust Andres Põderit tema 70. sünnipäeval.
Oktoober

10.oktoobril toimus L.Tõnissaare juhtimisel järjekordne juturing Tori sotsiaalmajas. Seekord oli vestluste aluseks 1Kr 13:1-8 “Armastuse kiituseks.” Räägiti Jumala ja ligimese armastamisest.
13. oktoobri KELLAVIIETEEL rääkisid elust linnas ja elust maal Toomas ja Marge Unt. Toomas Unt mängis saksofoni ja lapsed laulsid. Suur tänu Untide perele huvitava õhtu eest.
18. oktoobril toimus Pärnu koguduste vendade palveõhtu Suigu palvelas. Kogunes 27 venda. Muusikaliste mõtisklustega teenis meid Allar Kaasik tšellol. Üldlaule saatsid M.Talts ja A.Kaasik. Õhtu lõppes ühise leivamurdmisega. Suur tänu Suigu kogudusele, kes meid vastu võttis!
19. oktoobril mattis J.Tammo Metsakalmistule Vaike Saidla (16.03.1927-11.09.2019) urni. Kogudus avaldab tütrele ja vennale kaastunnet.
20.oktoobril jutlustas J.Tammo Tallinna Allika Baptistikoguduse 115. aastapäeval. Laulis Allika ja Kalju koguduse ühendkoor. Pärast jumalateenistust külastasid A.Vunk ja J.Tammo ja R.Ratast, kes tervitab kogudust.
22.oktoobril võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauas Agape keskuses.
22. oktoobril pühitses J.Tammo M. ja V.Bubnovi uue kodu. Kallid noored olge ikka hoitud oma kaunis kodus!
25. oktoobril pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodus jumalateenistuse.
26. oktoobril viis J.Tammo läbi Timo Jürisoo (26.06.1989 – 4.10.2019) urni matuse Uulu kalmistul. Järgnes peielaud Immaanueli palvelas. Kogudus avaldab kaastunnet Jürisoode perele ja kõigile lähedastele!

September
 1. septembril toimus Immaanueli Koguduse 135. aastapäeva pidulik tähistamine. Aastapäev algas lühikese konverentsiga, kus kõnelesid keeleteadlane Karl Pajusalu, teoloog J.Tammo, ajaloolane A.Vunk ja kasvatusteadlane E.Pilli. Pärast lühikest vaheaega toimus tänujumalateenistus, kus kõneles EKB Liidu president E.Tamm ja laulis Tallinna Peeteli koguduse ansambel Credo. Päeva lõppedes viisid juhatuse liikmed lillekimbud koguduse esimeste pastorite Jüri Milli ja Hendrik Tuttari haudadele Alevi II kalmistul.
  9. septembril juhatas J.Tammo Nuutsakul EKB Liidu vanematekogu istungit.
  14. septembril pidas J.Tammo loenguid Seminari Piiblikoolis Tallinnas ja külastas vend R.Ratast, kes saadab kogudusele terviseid.
  17. septembril toimus Pärnu pastorite ümarlaua koosolek Pärnu Kristliku Põhikooli eelringi ruumides Suur-Jõe tänaval. Ruumid on väga head. Palvetagem, et leiduks õpilasi ja häid õpetajaid.
  18. septembril võttis J.Tammo osa Pärnus sündinud suure hilisvalgustaja K.C.Jochmanni mälestusüritustest linnavalitsuses ja muuseumis.
  22. septembril pidas uue pastori kandidaat Eenok Palm Immaanueli Koguduses jutluse teemal: „Parem on minna leinakotta kui pidukotta.“ Kg 7:2
  24. septembri toimus Tori sotsiaalmajas järjekordne jututund “Räägime elust”. Õde Liivi Tõnissaar rääkis seal teemal „Aeg ja õpetussõnad“. Nii algasidki seal sügistalvised kokkusaamised. Soovime kogudusega õele selles töös Jumala õnnistusi!
  27. septembril külastasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodu.
  28. septembril pühitses J.Tammo Rebeka ja Lev Bannikovi uue kodu Sindi ja Paikuse piiril.

Koguduse vennad ja õed vend Ahto Saare juhtimisel on jätkuvalt külastanud Kilingi-Nõmme Vabakogudust!

Juuli
 1. juulil õnnistas J.Tammo Immaanueli Koguduse keskel Emilia Anna Wood’i (14.06.2014*) ja Sienna Joelyn Wood’i (26.10. 2016*)
  6. juulil ristis J.Tammo Suigu jões Danel Bäärs’i, kes õnnistati kogudusse 7. juulil. Jumal õnnistagu Sind, kallis vend, Issanda jüngriks olemise teel!
  9. juulil viis L.Tõnissaar Tori sotsiaalmajas läbi jututunni teemal: „Usk, lootus, armastus“. Osavõtjad olid tänulikud, et neid pole suvel unustatud. Palume jätkuvalt õe L.Tõnissaare tervise pärast!
  14. juulil jutlustas J.Tammo Leisi Baptisti Koguduses. Laulis Pärnu/Suigu naisansambel. Oli õnnistatud osadus meie selle aasta eespalvekogudusega.
  20. juulil ristis J.Tammo Anna Sepa ja Annely Wood’i, kes õnnistati 21. juulil kogudusse. Soovime ristituile kasvamist Kristuse armus!
  20. juulil laulatas J.Tammo Immaanueli Koguduse palvelas Birgit Passimägi ja Margo Ots’a. Soovime noortele Jumala õnnistusi ja kaitset!
  24. juuli õhtul osales J.Tammo tekste lugedes piiskop Platonile pühendatud muusikafestivali Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Kiriku kontserdil. Korraldaja oli A.Kaasik.
  26. juulil pidasid A.Saar ja M.Allsalu jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus.
  28. juulil jutlustas J.Tammo Valkla Baptistikoguduse 125. aastapäeval. Laulis ansambel Robirohi. Oli õnnistatud osaduse ja meenutuste päev.
  30. juulil võttis J.Tammo koos abikaasaga vastu USA usklike delegatsiooni ja tutvustas neile Immaanueli Koguduse tööd.
Juuni
 1. juunil saatis Eduard Kakko viimsele teele õe Anne Aasamäe (10.08.1942-28.05.2019). Ta sai vanaks 77 a. 9 k. ja 19 p. Kogudus avaldab omastele kaastunnet!
  6. juunil toimus Immaanueli koguduse palvelas Pärnu Kristliku Põhikooli eelkooli lõpuaktus. 8 toredat last said küpsustunnistuse, et minna sügisel rõõmsalt kooliteele. Suur tänu Marge Arumäele, Astrid Kaevandile ja Johanna Ojaotsale tubli õpetaja töö eest! Sügisest alustab eelkooli rühm oma tööd.
  8. juunil tähistas Saalemi Vabakoguduse pastor Kalju Põldroos oma 80. juubelit. Immaanueli Koguduse poolt tervitasid sünnipäevalast Aime ja Joosep Tammo.
  16. juunil jutlustas J.Tammo Tartu Salemi Baptistikoguduse 100. aastapäeva jumalateenistusel. Pärnu Immaanueli Kogudus on andnud Tartu Salemi kogudusele kaks pastorit Jüri Jürgensoni ja Toivo Pilli. Vend Tammo rõhutas, et alandlikud ja ustavad saavad õnnistatud ja jäävad püsima. Palvetagem jätkuvalt pühade osaduse eest!
  23. juuni õhtul toimus Suigu palvelas jaanilaupäeva jumalateenistus, millest võttis osa sadakond inimest. Jutlustas J.Tammo. Järgnes jaanituli. Oli võimalus palvelas vaadata ka erinevate koguduste pilte möödunud aastast. Nagu alati oli vend Endel Lohu teinud lühifilmi Suigu koguduse töödest ja tegemistest. Immaanueli kogudusest oli neliteist- kuusteist õde-venda. Suur tänu Suigu koguduse õdedele ja vendadele südamliku vastuvõtu eest!
  28. juunil pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekogus jumalateenistuse.
Mai
 1. mail tutvustas õde Jael Puusaag KELLAVIIETEEL oma uut raamatut „100 sõrme jälge.“ Toimus huvitav mõttevahetus ja sai raamatuid ka osta.
  20. mail võttis vend Meelis Allsalu osa Siseministeeriumi ja EKN’i koostöös Pärnus toimunud meediakoolitusest.
  21. mail juhtis J.Tammo Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari ruumes EKB Liidu vanematekogu. Septembrist kolib KUS juba Tallinna EKB Liidu keskuse hoonesse.
  24. mail pidasid A.Saar ja M.Allsalu Tammiste Vanadekodus jumalateenistuse.
  24. mail osales meie kogudus Kirikute öös. Organiseerijateks olid A.Tael ja L.Bannikov. Mitmed inimesed astusid Immaanueli koguduse palvelast läbi. Toimus huvitavaid vestlusi ja kaetud oli teelaud.
  25. mail mattis J.Tammo Tõrva kalmistule Viive Põldma (26.04.1949 – 12.01.2019) urni. Kogudus avaldab kaastunnet Jüri Põldmale ja lastele.
  Koguduse vennad ja õed eesotsas A.Saarega jätkasid Kilingi-Nõmme Vabakoguduse hooldamist.
Aprill

5.-6. aprillil võtsid Immaanueli Koguduse delegaadid osa EKBK Liidu aastakonverentsist Viljandi Baptisti Kirikus. Kogunes üle 150 delegaadi. Meie koguduste liidus on käesoleva aasta seisuga 6513 liiget ja 85 kogudust. Sellel aastakonverentsil võeti liidu liikmeks vastu Kogudus Tallinna Kogukonnad, kus juhtideks on Jonatan Lige, Kuldar Kaljuste ja Eleri Viinalass. Konverentsi teemaks oli kasvamine Jumala sõnas. Suur tänu Liidu juhtidele ja Viljandi Baptistikogudusele sooja vastuvõtu eest!
11. aprillil pidas J.Tammo loenguid Kõrgemas Usuteaduslikus seminaris.
14. aprillil, Palmipuudepühal, toimus hommikul kontsertjumalateenistus Pärnu Muusikakooli õpilastega. Nad on meie oma koguduse liikmete lapsed. Õhtul toimus Kellaviietee. Külalisteks olid Ridala Baptistikoguduse pastor E.Suurküla oma abikaasaga, kes rääkisid oma tööst ja koguduse elust. Oli soe ja huvitav õhtu.
18. aprillil, Suure Neljapäeva hommikul külastas Immaanueli Kogudust suurem hulk Pärnu mehi Heiti Hendriksoni juhtimisel, kes tutvusid koguduse tööga.
19. aprillil, Suurel Reedel võtsid mitmed meie koguduse liikmed osa ka Oikumeenilisest ristikäigust Vana-Pärnu kalmistu juurest Eliisabeti kirikusse. Kokku oli ristikäigul üle neljakümne osavõtja. Sama päeva õhtul viibisid Immaanueli Koguduse vennad Suure-Jaani Baptistikoguduses. Palvele oli tulnud 21 venda.
21. aprillil, Ülestõusmispühade hommikul toimus Raekülas Uue Jeruusalemma liivikul päikesetõusu jumalateenistus. Kokku oli tulnud 16 osalejat. Pärast teenistust oli pastori kodus kohvilaud. Leivamurdmised toimusid Suure-Neljapäeva õhtul ja Ülestõusmispühade õhtul.
26. aprillil pidasid Tammiste hooldekodus jumalateenistuse A. Saar ja J.Tammo.
Koguduse vennad ja õed külastasid jätkuvalt Kilingi-Nõmme Vabakogudust, kus 7. aprillil tähistati aastapäeva!

Märts
 1. märtsi hommikul ja õhtul teenis meie kogudust Tartu Kolgata Baptistikoguduse noortepastor Sander Tulk. Oli õnnistatud aeg.
  10. märtsi hommikul jutlustas meie koguduses Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pilli. Ta tutvustas ka edasiõppimise võimalusi seminaris, mis selle aasta sügisest jätkab oma tegevust Tallinas Koskla tänaval Liidu keskuse hoones.
  Õhtul toimus KELLAVIIETEE, kus kõneles oma kogemustest Oleviste Koguduse diakon Liidia Vardja. Sõnum oli elulähedane ja puudutas paljude südameid.
  14. märtsil juhtis Liivi Tõnissaar Tori sotsiaalmajas juturingi „Räägime elust“. Kirjutati koos osavõtjatega emakeele etteütlust. Seejärel arutleti keelekasutuse üle.
  17. märtsil tähistas Immaanueli kogudus oma nimepäeva ja alustas ühtlasi koguduse 135. aastapäevale pühendatud perioodi. Hommikul jutlustas Haapsalu Baptistikoguduse pastor Eenok Palm ja laulsid Haapsalu ja Tallinn Allika Baptistikoguduse vennad. Suur tänu meestele võimsa laulu eest!
  Õhtul jutlustas pastor Eenok Palm. Sõnum puudutas kõiki kohalolijaid.
  20. märtsi õhtul tähistas Pärnu Šalomi abikeskus oma 25.sünnipäeva. Laulis naisansambel ja tervitasid Rootsi külalised. Tehti tulevikuplaane.
  21. märtsil võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast, kus viibisid ka Rootsi Šalomi külalised. Vaatluse all olid Šalomi tulevikuplaanid ja Suure-Reede oikumeeniline ristikäik.
  22. märtsil viibis J.Tammo Tallinnas koos T.Pilliga KUKU raadio saate lindistusel, kus vesteldi Ardo Pajula juhtimisel apokalüptilistest ootustest ja nende mõjust poliitikale.
  24. märtsi õhtul tutvustas Allika kirjastus oma uusi raamatuid. Oli võimalus ka kohapeal neid raamatuid osta. Huvilisi oli tulnud ka Kilingi-Nõmme ja Suigu kogudusest. Järgnes teelaud.
  30. märtsil toimus Alfa päev. Suur tänu Alfa meeskonnale!
  31. märtsil võttis J.Tammo koos Erki Tamme ja Siim Teekeliga osa pastor Tarmo Lige ordineerimisest Tallinn Kalju Baptistikoguduses. Oli õnnistatud ja rõõmus päev!
Veebruar
 1. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Margarita Semjonova ema Juta Semjonova ( 27.08.1929 – 24.01.2019) ärasaatmine viimsele teekonnale. Järgnes matus Audru kalmistul. Talituse viis läbi pastor Joosep Tammo. Kogudus avaldab kaastunnet Margarita Semjonovale ema surma puhul.
  8. veebruaril toimus Nuutsaku puhkekeskuses EKBK Liidu Vanematekogu istung, mida juhatas J.Tammo.
  8. veebruaril kutsuti igavikku õde Juta Hendrikson (5.01.1941 – 8.02.2019). 15. veebruaril toimus õe Juta Hendriksoni ärasaatmine ja matus Pärnu Metsakalmistul. Kogudus avaldab pojale ja lastelastele kaastunnet ema ja vanaema lahkumise puhul.
  14. veebruaril toimus Tori sotsiaalmajas sõbrapäeva tähistamine. Õde Liivi Tõnissaar vestles teemal: „Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend.” Õp 17:17
  21. veebruaril toimus Agape Kirikus Pärnu pastorite ümarlaua kohtumine Pärnumaalt riigikokku kandideerivate poliitikutega. Kohtumisest võttis osa ka J.Tammo.
  22. veebruaril pidasid Tammiste Hooldekodus Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud jumalateenistuse M.Allsalu, A.Saar ja J.Tammo.
  24. veebruaril jutlustas Immaanueli Koguduses hommikul Tallinna Mosaiik Koguduse pastor Kaarel Väljamäe. Õhtul toimus Kellaviietee raames kohtumine vend Kaarel Väljamäega kui luuletaja ja draamakirjanikuga.
  1. ja 3. veebruari pühapäeval jutlustas M.Allsalu Lihula Koguduses.
  Kilingi-Nõmme kogudust teenisid möödunud kuul A.Saar ja I.Kõiv.
Jaanuar

6. jaanuari õhtul toimus Immaanueli Koguduses oikumeeniline Kolmekuninga päeva teenistus. Jutlustas Metodisti kiriku pastor Tõnu Kuusemaa. Laulis Immaanueli Koguduse noorteansambel.

12. jaanuaril laulatas pastor Joosep Tammo Immaanueli palvelas Ken Rauski’i ja Cätlin Salundi. Soovime noorpaarile õnnistatud kooselu.

13. jaanuari KELLAVIIETEEL toimus Immaanueli Koguduse palvelas Pärnu erinevate kristlike MTÜ-de kohtumine. Kuulati üksteise tegemistest ja plaanidest, palvetati ja peeti osadust.

18. jaanuaril võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast, mis toimus seekord Katoliku Koguduse kabelöis Karusselli tänaval.

19. jaanuaril saatis J.Tammo igaviku teele Raeküla Krematooriumist Viive Põldma (26.04.1949 – 12.01.2019). Kogudus avaldab Põldma’de perele kaastunnet!

25. jaanuaril pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse M.Allsalu ja A.Saar.

26. jaanuaril võtsid A.Saar ja J.Tammo osa Edela-Eesti töötegijate koosolekust, kus käsitleti piirkondlikke probleeme.

26. jaanuaril saatis J.Tammo Raeküla Krematooriumist igaviku teele vend Ainar Tarkuse ema Pärja Tarkuse (5.06.1935 – 19.01.2019). Peielaud oli kaetud Immaanueli palvelas. Kogudus avaldab vend Ainar Tarkusele ema kaotuse puhul kaastunnet.

Vaata veel

Close Menu